ครม.วันนี้ ‘กระทรวงพลังงาน’ขอกู้เงิน โปะหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ (16 ส.ค.65) จะมีการพิจารณาอยู่หลายเรื่องหลายวาระ โดยในส่วนของเศรษฐกิจที่น่าติดตามคือ กระทรวงพลังงาน เสนอร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. …คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. และการกู้ยืมเงินของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ทั้งนี้สถานการณ์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ยังคงวิกฤติเนื่องจากใช้เงินอุดหนุนราคาน้ำมันไปจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมันได้เพิ่มสูงขึ้น แม้รัฐบาลจะมีมาตรการเข้ามาช่วยพยุง แต่ก็ไม่สามารถช่วยได้ทั้งหมด จนต้องแบกรับหนี้ที่มีมากกว่าแสนล้านบาท

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ได้รายงานฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบัน วันที่ 14 สิงหาคม 2565 ติดลบ 117,394 ล้านบาท ซึ่งเริ่มอยู่ในระดับทรงตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อน (117,229 ล้านบาท) โดยแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 76,518 ล้านบาท และบัญชีก๊าซ LPG ติดลบ 40,876 ล้านบาท

นอกจากนี้กระทรวงการคลัง เสนอ ครม.พิจารณาขออนุมัติเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 ของการยาสูบแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลังขอขยายเวลาอนุมัติวงเงินโครงการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan

ขณะเดียวกันยังมีผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดเพิ่มเติม พ.ศ.2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 22/2565 และร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศของรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย ว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งการเรียกให้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน นำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2565